LynnConway.com Web

סיפורי הצלחה של נשים טרנססקסואליות:

קישורים ותמונות

 

מאת לין קונווי

Copyright © 2001-6, Lynn Conway

http://www.lynnconway.com

 

תרגום: YFH

בדיקה: TBD

 

Transsexual Women's Successes (English)

نجاحات النساء المتحولات جنسيا (Arabic)

变性女性的成功故事 (Chinese-S

Erfolgreiche TransFrauen (Deutsch)

Mujeres Transexuales de Éxito (Español)

Témoignage de femmes transsexuelles
ayant réussi leur transition
(Français)

Successi di donne transessuali (Italiano)

Transzszexuális nők sikerei  (Magyar)

Succesvolle transseksuele vrouwen (Nederlands)

Mulheres Transexuais de Sucesso  (Português)

Femei transsexuale de succes  (Română)

Успешные ТС-женщины (Русский)

Transsexuella Kvinnors Success  (Svenska)

 

 

בערך 30,0000 עד 40,000 נשים טרנססקסואליות מנותחות חיות בארה"ב, ואלפים רבים נמצאות בה כעת בתהליך שינוי מיגדרי. מספרים אלה גבוהים בהרבה ממה שנהוג בציבור להניח, משום שמסך של אי-ניראות מסתיר את טבעה האמיתי של תופעת הטרנססקסואליות, ועד כמה היא נפוצה. נסתר במיוחד הוא המספר הגבוה של נשים מצליחות מאד אשר השלימו את תהליך השינוי המיגדרי. הסיבה היא שמרבית הנשים המצליחות חיות "בארון" (stealth mode) או שומרות על פרופיל נמוך (woodworked). הן משאירות את עברן מאחור, ומסתתרות באמצעות חזות שיגרתית על מנת להימנע מסטיגמות ולהמשיך הלאה בחייהן. הצלחותיהן האישיות מבטיחות שהן תשתלבנה ותתמזגנה בחברה.

 

אי-הנראות החברתית של נשים מצליחות אשר עברו תיקוני מין מחזקת את הדיעה שטרנססקסואליות מזכר-לנקבה הינה נדירה ביותר. אבל, טרנססקסואליות בעוצמה גבוהה הינה ממש לא נדירה כמו שחושבים. חישובים שנערכו לאחרונה מראים שמצב זה מתרחש בערך באחד מתוך 250-500 תינוקות זכרים ("בנים"), וכן שבערך אחד מתוך 2,500 זכרים בארה"ב כבר עבר את הניתוח לשינוי מין *. תופעת הטרנססקסואליות נפוצה, לפיכך, כפליים מתופעות כמו טרשת נפוצה (MS), שיתוק מוחין או חיך שסוע.

 

אי-הנראות של הצלחות אלה מחזקת את הדיעות ששינויי מיגדר מביאים לרוב לתוצאות עגומות. כיום, מפנים אמצעי התקשורת את הזרקורים לעבר בני-אדם טרנססקסואליים בשני מצבים: או כאשר "מישהו מפורסם עושה שינוי מין", או כאשר מישהו נעשה קורבן של אפלייה, הטרדה או תקיפה. הסיפורים באמצעי התקשורת אודות "שינוי מין" של מישהו לעולם אינם כוללים את סיפור ההמשך של "מה קרה שנים לאחר מכן". במקום זאת, הסיפורים תמיד מתמקדים בחיים שלפני המעבר המיגדרי, ובמאבקים במהלך המעבר, ולעולם לא בחיים שלאחר מכן. חוסר איזון זה בחשיפה התקשורתית מעצב את הדיעה בציבור שהמעבר-המיגדרי מוביל אל שולי החברה או אף אל הגרוע-מכך, משום שאנו "לעולם לא שומעים עליהם יותר". רק סיפורים של כשלונות חברתיים מקריים ועל קורבנות של הטרדה ותקיפה זוכים לנראות מתמשכת יותר.  

 

בהיעדר סיפורי-הצלחה כדמויות-מודל לחיקוי, בעוד שלמולנו מוצגות בכוונה-תחילה דמויות מוגכחות באופן סטריוטיפי של "טרנסיות" מאמצעי תקשורת כמו "המופע של ג'רי ספרינגר", נערות טרנססקסואליות צעירות מבועתות פעמים רבות מהמחשבה לספר למישהו על מצבן. מאחר שנערות טרנססקסואליות רבות מקבלות תזכורות תמידיות על האלימות והאפלייה בהן נתקלים בני אדם טרנססקסואליים, אך אינן מודעות  לכך שנשים מצליחות במספרים גדולים מתגברות על קשיים שכאלה, הן אינן רואות כל דרך להיחלץ מהעתיד הנורא שצפוי להן. הסטיגמה החברתית של הטרנססקסואליות מובילה צעירים רבים להפנים, ללא הצדקה, הרבה מאד רגשות בושה, מבוכה ואשמה בגין מצבם. כתוצאה מכך, נערות טרנססקסואליות צעירות מבזבזות לעיתים קרובות שנים יקרות ערך לפני שהן פונות לבקש עזרה, ורבות מהן אינן מוצאות לעולם את הדרך לתקן את מצבן המיגדרי.

 

לאחרונה, החל להתרומם מסך האי-ניראות, כאשר נשים טרנססקסואליות מנותחות ברחבי העולם החלו ליצור אתרים משלהן ברשת האינטרנט על מנת לסייע לאחרות. חלק מנשים אלו הן לגמרי "מחוץ-לארון" ופועלות מתוך הקהילה הטרנססקסואלית. אחרות הן "וירטואלית מחוץ לארון" ((VO, וחולקות את סיפוריהן רק באמצעות רשת האינטרנט (בהישארן, לכל עניין אחר, בארון או בפרופיל נמוך. אנו ברות-מזל עד מאד בכך שניתן לנו ללמוד סוף סוף על חייהן, כאשר אלה מסופרים בדפי אינטרנט כמו זה שלפניכם. לין מקווה שיותר ויותר נשים מצליחות יצאו לגמרי מהארון, וכך יחושו נינוחות לחלוק את סיפוריהן באמצעות רשת האינטרנט.

 

הנשים עליהן מסופר בדפים אלו מהוות קבוצה מגוונת מאד. הן באות ממגוון ארצות, דתות ותרבויות. הן מגיעות ממגוון רחב של שכבות סוציאליות ורקע משפחתי. הן ביצעו את מעבר המיגדר בקשת רחבה של גילים. חלק הינן מנותחות כבר שנים רבות, אחרות השלימו את התהליך רק לאחרונה. חלק חיות "מחוץ לארון" שנים רבות, אחרות חיות עדיין בארון.  

 

רבות מנשים אלו נאלצו לסבול התנסויות מחרידות על מנת לבצע מעבר מיגדרי, במיוחד אלו שעשו זאת לפני שנים רבות. חלקן התרוממו מתוך התחלות משפילות באופן קיצוני, כולל חיים ברחוב, ועדיין הצליחו למרות הכל. לחלקן היו מעברי מיגדר קלים יותר, בשנים המאוחרות יותר בארצות המערביות הנאורות יותר. מעטות אף היו ברות-מזל עד מאוד לזכות בתמיכת הוריהן בעודן צעירות. כפי שתראו, דף זה לא נועד להיות "רשימת הצטיינות" או משהו כזה. במקום זאת, הוא נועד להיות אתר בו נשים רבות ושונות אלו, ובכל-זאת מודל מייצג לחיקוי, יכולות לצאת לאור ולהיות יותר ניראות – מודלים לחיקוי שעם רובן ניתן ליצור קשר דרך האינטרנט לתמיכה ולעזרה.

 

הדבר שעושה נשים אלו ל"הצלחות" אינו עד כמה רחוק התקדמו בקריירה שלהן, או כמה כסף עשו, או עד כמה יפות חלק מהן, או כמה מפורסמות כמה מהן בתחום הבידור. הישגים אלו הם משמעותיים ביותר, ומראים שמעבר מיגדרי לא בהכרח עוצר בעד אשה מלהשיג הצלחה בקני המידה המקובלים בחברה. אולם, ההצלחות האמיתיות שאנו מוצאות כאן הן ההצלחות שבלב. אלו הן הצלחות לחיות "את החיים בגדול". אנו רואים זאת בפנים המאושרות, וחשים זאת בין השורות של סיפוריהן. אלו הן ההצלחות של נשים אשר שרדו ואף תיקנו את הטרנססקסואליות שהייתה להן קודם לכן, והמשיכו הלאה עד שמצאו חדוה ונוחות ושלווה בחייהן.

 

קיבוץ סיפורינו יחדיו יעזור בהדרגה לשנות את תפיסות האנשים על המצב הטרנססקסואלי. אחרי הכל, אנו יוצרות פוריות ומאושרות בכל שבילי החיים: כרופאות ו\עורכות דין, כמדעניות, מהנדסות ומתכנתות, כטייסות בחברות תעופה, כיזמיות, מנהלות ועובדות משרד, כפרופסוריות וסטודנטיות באוניברסיטאות, כנשות מקצוע בפוליטיקה, בחינוך, באכיפת החוק, במסחר מושכל, בדוגמנות ובבידור. הממשיות והשלמות של תמורות-המיגדר הפיסיות שלנו אינן ניתנות להכחשה. רבות מאיתנו הן רעיות, אהובות ובנות זוג במערכות יחסים ממושכות מלאות אהבה. ע"י דיפדוף באתרים המקושרים לדפים אלו, המכילים מידע על ההתנסויות של נשים מצליחות אלו, תוכלו לחבר ל"מצב-הטרנססקסואלי" פנים אנושיות משכנעות.

 

לין מקווה שסיפוריהן של נשים אלו מעניקים תקווה, עידוד ומודלים לחיקוי לאחרות, במיוחד לאותן טרנססקסואליות צעירות, נערות-בהתהוות, הניצבות בפני מעבר מיגדרי. בתור טרנסג'נדריות, הן (וכך גם הוריהן והיקרים להן) צריכות ללמוד שתיקון מושלם של מצבן המיגדרי אפשרי כיום, ע"י יישום הידע שנרכש ע"י מפלסות הדרך שקדמו להן, וע"י ניצול הנפלאות שברפואה המודרנית. הן צריכות ללמוד גם על היתרונות המהותיים של ביצוע תיקון המיגדר בעודן צעירות, כשהחלופה היא לחיות במצוקה במיגדר השגוי במשך עשרות שנים ואז לבסוף לבצע מעבר מיגדרי, מרוב יאוש, מאוחר בחיים. אם ההורים רק מסוגלים ללמוד לראות שהילד שלהם הוא בעצם "ילדה עם בעיה פיסיקלית" במקום "ילד עם בעיה נפשית", אז עתידו של הילד הזה מבטיח במיוחד. בעזרת אהבת ההורים ותמיכתם, נערה טרנססקסואלית צעירה יכולה כיום לחתור למימוש חלומותיה, ולהמשיך לחיות חיים מלאים ושמחים כאשה.

 

 

]למידע נוסף על טרנססקסואליות MtF, ראו את דפי המידע של לין על TG/TS/IS  ]

[* כדי לקרוא עוד על נפוצותה של הטרנססקסואליות, ראו את  דף המשנה של לין על הנפוצות]

]למידע על הניתוח לשינוי מין SRS, ראו את דף ה-  SRS  של לין] : (עברית) 

[לקישורים נוספים בנושא המעבר המיגדרי MtF, ראו את האתר [TS Women's-Resources

 

 


 

אוספי תמונות של הצלחות

 

 

  דף אוסף מס' 1

  דף אוסף מס' 2

דף אוסף מס' 3

  דף אוסף מס' 4

 
 

 


 

כמה דרכים לשימוש בדפים האלה:

 

המטרה העיקרית של הדפים הבאים היא לספק דמויות-מודל עבור אותם יחידים העומדים בפני מעבר מיגדרי, ובמיוחד עבור נערות טרנססקסואליות צעירות אשר חרדות לעיתים קרובות עד יאוש ממה שצופן להן העתיד. דפים אלו נועדו לצייד אותן בתקווה ובמגוון רחב של דמויות-מודל לעזור להראות לצעירות את הדרך.

 

דרך דפים אלו, צעירות בתהליך מעבר מיגדרי עשויות גם להצליח לסייע להוריהן, קרוביהן, חבריהן ואחרים החשובים להן בחייהן, להבין שלעבור תיקון מיגדרי זה לא חיים בשולי החברה, ושאחרי התיקון הן תהיינה בסדר גמור. למרות הקשיים הכרוכים במעברים שכאלה, הסיפורים באתר זה מראים שהרבה נשים מנותחות ממשיכות לחיות חיים עשירים ומאושרים עד מאד.

 

הדפים נועדו גם לעצב בקרב הציבור סטראוטיפים של נשים שעברו תיקון מיגדרי. כל מי שקורא ולומד את הסיפורים הרבים שבדפים אלה אינו יכול אלא לגבש לגבי נשים כאלה תדמית חדשה, שונה בתכלית מאלו שמוצגות כשיטה ע"י אמצעי התקשורת, או מדווחות ע"י "מומחים".  

 

מומלץ מאד לקוראי דפים אלה להשתמש בנחישות בחומר לסייע במיגור סטראוטיפים שליליים בתקשורת. כל-אימת שאתם קוראים דיווח עיתונאי המייצג אשה טרנססקסואלית באופן מעוות, שילחו לכתב ולמו"ל את הקישורית לדף זה, ושאלו אותם אם ראו אי פעם את האתר הזה. אם תשובתם היא "לא", שאלו אותם "מדוע לא?" שאלו אותם "מדוע אתם מפרסמים דברים כל כך מעוותים על נשים טרנססקסואליות, כאשר קיימות כל‑כך הרבה עדויות סותרות לעמדותיכם?"

 

באופן דומה, צריכים הקוראים גם לקרוא תיגר על כל מיני "מומחים" ו-"ברי-סמכא" בממסד הדתי, ברפואה, בפסיכיאטריה, בממשלה, במחלקות משאבי-אנוש בתאגידים ובחברות, במערכת המשפט ובמערכות פוליטיות. כל-אימת שאתם שומעים "מומחים" אומרים דברים שגויים על נשים טרנססקסואליות, קיראו תיגר על דברי ה"מומחים" והתעקשו שעליהם להכיר וללמוד דפים אלו.

 

בעבר, תמיד אחרים דיברו בשמנו. תמיד היו אלו אחרים: רופאים, פסיכיאטרים, ברי-סמכא דתיים, עורכי דין, "אתיקנים", פוליטיקאים, יועצי-מיגדר, ובשנים האחרונות – הומואים לסביות ופעילות פמיניסטיות. ה"מומחים" החיצוניים האלו – כולם דיברו בשמנו, וכולם - לקידום מטרותיהם, על פי "תיאוריות המומחה" שלהם, וה"ספינים" שלהם על מי אנחנו ולמה אנחנו. לדוגמה, ראו את הדפים הבאים באתר זה אודות המחלוקת על ספרו של הפסיכולוג  J. Michael Bailey's - הכירו את המחלוקת על ספרו של ביילי ,  )עוד) .

 

בכל המקרים, "מומחים" שכאלה זכו להכיר רק מדגם זעום, לחלוטין בלתי מייצג, של נשים טרנססקסואליות, אם בכלל הכירו מישהי. מעטים מבין ה"מומחים" הללו הכירו אי-פעם אשה מנותחת מצליחה. ובכל זאת – הם תמיד מרשים לעצמם לדבר "בשמנו". הם מלמדים את הציבור מה לחשוב עלינו, ומתפתלים בתיאוריות מוזרות אינסופיות אודותינו.  

 

איך ה"מומחים" יצאו עד-עתה בשלום למרות כל ההסברים השגויים הללו? מסיבה פשוטה: ההצלחה שלנו התבססה על כך שעברנו היה כמעט "בלתי-נראה". נכשלנו גם בכך שחסר היה לנו האומץ לקרוא תיגר על הסטריוטיפים המעוותים וההסברים השגויים לגבי מי שאנחנו באמת.

 

ובכן חברות, העידן הזה נגמר. לא עוד נהיה "בלתי ניראות", ובמידה הולכת וגדלה "נדבר בשמנו ועבורנו".

 

מסתבר שהדרך האפקטיבית ביותר בה אנו יכולות "לדבר" היא לחיות חיים מלאים, יצירתיים ומאושרים עד מאד. או אז - סיפורי חיינו ידברו בעוצמה, ויסייעו לקעקע בפומבי את הסטריוטיפים הישנים המוצגים ע"י כל אותם "מומחים". בסופו של דבר, מי שאנחנו איננו עניין של "תיאוריה" או "דיעה" או "קובעת עמדתו של זה שצועק חזק יותר". במקום זאת, העניין הוא פשוט לנסות להתבונן בחיינו האמיתיים - בעולם האמיתי.

 

אתם יכולים לעזור המון בתהליך הזה בכך שתהפכו את "ההצלחות האלה", ככל שתוכלו, לניראות בפומבי, במיוחד בקרב רופאים, פסיכיאטרים, מנהיגי-דת, עורכי-דין, פוליטיקאים, יועצי מיגדר וכיו', ואפילו - כן - גם בקרב הומואים לסביות ופמיניסטיות. כל החיצוניים הללו אשר דיברו בשמנו זקוקים לשיעור טוב על מי אנו באמת, ובמיוחד חייבים הם לדעת על המציאות – הניראית כעת - של הצלחותינו הבלתי ניתנות להכחשה.    

 

 

 

כדי לאתר בנקל את הסיפורים והתמונות של נשים אלו, ראו את

נשים טרנססקסואליות מצליחות - המדריך

 

 

 


 

מראי מקום אודות מעבר מיגדרי MtF בגיל צעיר

 

קיימים אתרים נהדרים שיכולים להושיט עזרה לצעירות TS/TG בתהליך מעבר מיגדרי. לין ממליצה במיוחד על  "הדפים של דודה ג'ני" מאת דודה ג'ני  ועל  הדפים של אנדראה ג'יימס על "מעבר מיגדרי מוקדם בחיים" . ג'ני ואנדראה גם מספקות הפניות וקשרים שנועדו לסייע לצעירות במעבר מיגדרי. הן תמיד נמצאות שם להציע יד עוזרת.

 

 האתר "שלוות-מיגדר" של אמילי הובי  גם הוא נועד צעירות במעבר מיגדרי. האתר של אמילי יכול לעזור לצעירות טרנסיות למצוא רוגע ונינוחות, קבלה-עצמית וכך – אושר אחרי ש"שורדים את הטרנססקסואליות".

 

חיוני לכן לקרוא גם את הספרים המקוונים הנפלאים  מבפנים  מאת ויקי, ו-  אמא – אני מוכרחה להיות ילדה  מאת פשוט אוולין. ויקי היא צעירה בגיל העשרה הנמצאת כעת בתהליך מעבר מיגדרי. בספר  מבפנים  היא מעבירה לנו את תחושותיה איך זה לגדול כנערה בגוף של נער – תוך חשיפת כל הבלבול, הרגשות וההתנסויות לאורך הדרך, החל בילדות המוקדמת עד ותוך-כדי המעבר המיגדרי.  אמא – אני מוכרחה להיות ילדה  הוא ספר מלהיב אודות המעבר המיגדרי של נערה טרנססקסואלית צעירה, שנכתב ע"י אמא שלה (פשוט) אוולין אשר תמכה במיגדר שלה באופן מלא.

 

נערה טרנססקסואלית צעירה מספרת את סיפורה - מבפנים -

בספר המקוון הזה:

 

( גם ב-  אתר הראי  של אנדראה ג'יימס )

 
 

בספר המקוון הזה:  עברית

Printable PDF (6.2 mb), NEW!

, Español , Français, English עברית

Português, Deutsch

עבור נערה טרנססקסואלית צעירה, דרך טובה במיוחד להסביר להוריה את מה שהיא עוברת, וגם כיצד ניתן לתקן את מצבה המיגדרי, היא לתת להוריה לקרוא את  מבפנים  ו-  אמא – אני מוכרחה להיות ילדה . ספרים מקוונים אלו, בשילוב דפי המידע של לין על TG/TS/IS   ו-  הצלחות של נשים טרנססקסואליות  שלפניכם, יכולים גם לסייע לצעירות בתהליך המעבר המיגדרי להעביר את המסר אודות מצבן למשפחה המורחבת, לבני/ות כיתתן, ולחברים/ות שלהן.

 

לבני אדם צעירים החשים במידה מסויימת של מצוקה מיגדרית חשוב מאד להיווכח שבעצם פתוחות בפניהם אופציות רבות לפתרון מצבם. תלוי בעוצמתה של המצוקה המיגדרית, הם יכולים למצוא פתרונות ממש טובים בקרוס-דרסינג מפעם לפעם, או בעזרת מעבר הורמונלי וחברתי למצב אנדרוגנוס בעודם שומרים על זהות גברית, או בעזרת מעבר הורמונלי וסוציאלי (TG) וגם אימוץ זהות נשית, אך מבלי לעבור ניתוח לשינוי מין (SRS).   

 

רק במקרים של טרנססקסואליות בעוצמה גבוהה נחוץ בד"כ מעבר מיגדרי מלא לרבות SRS אם הנערה חפצה בחיים מלאים ומאושרים. ישנם בני-אדם טרנסג'נדרים רבים שאין להם תחושות טרנססקסואליות בעוצמה גבוהה, ועבורם ניתוח SRS יכול להיות שגיאה עצומה (ראו את הדף של לין  "SRS Warning") (עברית) . לפיכך, חשוב מאד שצעירות בתהליך מעבר-מיגדרי יקבעו בזהירות את המקום, על הציר המיגדרי, הנכון למקרה הייחודי שלהן. רק את תדעי מה הטוב ביותר עבורך. הקשיבי ללב שלך – הוא יאמר לך מה לעשות. וזיכרי - אין כל בושה באימוץ זהות טרנסג'נדרית מבלי לעבור SRS. ישנן רבות אשר בחרו בנתיב זה והפכו מצליחות גם הן! אם תעייני באתרי האינטרנט הרבים ברחבי הרשת, של נערות טרנסג'נדריות ("T-girls") - קרוס-דרסריות (CD's), מלכות דראג (DQ's) וטרנסג'נדריות בתהליך מעבר מיגדרי (TG transitioners), תהיה לך הזדמנות להבין היטב את מרחב האפשרויות, שיש לטרנסג'נדריות, לנתיבי מעבר-מיגדרי.

 

מצד שני, אלו הסובלות ממצוקה מיגדרית בעוצמה גבוהה יודעות כמעט תמיד בוודאות, אפילו בגיל העשרה, שהן חייבות להיות נערות ושמעבר מיגדרי שלם הוא הפיתרון היחידי שיעבוד במקרה שלהן. אלו הן הנערות שעבורן במיוחד מתוכנן דף זה. הנשים בדף שלמעלה הן עדות לעובדה שמעבר מיגדרי שלם יכול כיום להיות מוצלח ביותר לנערות טרנססקסואליות בעוצמה גבוהה שהן בעלות מוטיבציה חזקה, אלו אשר מתכננות דברים מאד ביסודיות, אשר מתאמצות בביצוע המעבר-המיגדרי, ואשר - בתחושה עזה של קבלה עצמית - נעות קדימה אל תוך חייהן כנשים, בתום המסע.

 


 
 

*הערה חשובה על טרנססקסואליות :FtM

 

מאחר שלין הינה אשה טרנססקסואלית, מתמקד האתר שלה בטרנססקסואליות מזכר-לנקבה (MtF). ובכל זאת, ישנם לא רק ילדים רבים שנולדו כבנים והיו בעצם צריכים להיות בנות, אלא יש גם ילדים רבים שנולדו כבנות והיו בעצם צריכים להיות בנים. למעשה, טרנססקסואליות מנקבה לזכר (FtM) שכיחה כמעט כמו טרנססקסואליות מזכר לנקבה ((MtF. בשנים האחרונות הטיפולים ההורמונליים והניתוחיים איפשרו להרבה גברים טרנססקסואליים לבצע מעבר-מיגדרי בהצלחה מרובה, וברשת האינטרנט קיים כיום מידע נרחב אודות מעברים מיגדריים שכאלה. למידע על טרנססקסואליות FtM, ראו את האתרים FtM International Website, American Boyz ו- FtM Resources & Links, ולכו בעקבות הקישורים הרבים באתרים הללו.

 

 

ראו גם את הדף של לין:

גברים טרנססקסואליים מצליחים: קישורים ותמונות

 (עברית)

 

 


על האירוע של ארגון V-Day, מאת קלפרניה אדאמס ואנדריאה ג'יימס
קישורים לביוגרפיות ולתמונות של השחקניות / מפת הדרכים הטרנסקסואלית

הסרט הדוקומנטרי על האירוע של V-Day, "בנות יפות",
 מוקרן לעיתים קרובות בערוץ LOGO (לוח זמנים)

סקירה כללית / על ההצגה / על השחקניות / קטעי וידאו / תמונות

 

"עמוק בארון הפקות" (Deep Stealth Productions) הציגה בלוס אנג'לס ביום שבת, 21 בפברואר, את האירוע V‑Day 2004 Worldwide Campaign. בשיתוף הסופרת והמחזאית איב אנסלר, הידועה בעולם, ובחסותה של ג'יין פונדה, הציג אירוע צדקה זה את צוות השחקניות הטרנסג'נדרי, הראשון אי-פעם, של ההצגה "מונולוגים מהווגינה". ההצגה כללה מונולוג חדש, שכתבה איב במיוחד לאירוע זה.

אירוע המוני ו"מיינסטרימי" זה הווה הזדמנות היסטורית עבור הקהילה הטרנסית להציג את עצמנו באור חיובי ותורם. ההופעה הציגה לראווה נשים טרנסיות מכובדות, שקראו את המונולוגים היפים של איב על חוויות הנשיות ועל החזרת תחושת העצמי באמצעות אהבה וכבוד לגופנו. באירוע הוצגו גם קטעים אמנותיים, ספרותיים ומוסיקליים מאת נשים טרנסיות מרחבי ארה"ב. בין המשתתפות הרבות היו: קלפרניה אדאמס, בקי אליסון, מארסי באוורס, לין קונווי, אנדריאה ג'יימס, דונה רוז, גוון סמית', לסלי טאונסנד, ורבות, רבות אחרות... האירוע שלV-Day  בלוס אנג'לס נערך בהוליווד בשבת בערב, 21 בפברואר 2004, בתיאטרון Silver Screen שבמרכז העיצוב פסיפיק היפה.

כמזכרת מאירוע נפלא זה הופק ספר, V-Day LA 2004, וסרט תיעודי על האירוע, בשם "בנות יפות", הוקרן בערוץ LOGO בפברואר 2006, ויופץ ב-DVD .

 


 

 

הבעת תודה:

 

לין מבקשת להודות במיוחד ל"דוד", קרלה אנטונלי  (Carla Antonelli)  ולורנה רות  ((Lorna Root  על שעודדו אותה ליצור את הדפים האלו אודות הצלחות של בני-אדם טרנססקסואליים. דוד הינו המחבר של האתר המקורי בשם "גלריה של אלילות" (אינו פעיל כרגע), אשר הציג, בתדמית חיובית להפליא, נשים טרנסג'נדריות וטרנססקסואליות מכל רחבי העולם. מהאתר של דוד למדה לין לראשונה אודות סיפוריהן של כמה נשים מנותחות מצליחות, המופיעים באתר הזה. האתר ההוא אינו פעיל לאחרונה (והקישוריות אליו מתוך האתר של לין אינן עובדות כרגע). נקווה שיום אחד האתר של דוד ישוב ויהיה פעיל. לאחר מכן פגשה לין ברשת את קרלה אנטונלי  (Carla Antonelli)  ולמדה אודות פעילויות התמיכה שלה בקהילת הלהט"ב (לסביות הומואים טרנס ובי) ועל אתר התמיכה בשפה הספרדית שבו מככבות, בתדמית חיובית, נשים טרנססקסואליות רבות. לין הושפעה רבות גם מהאתר של לורנה רות "חלום ליל אמצע-הקיץ", המציג את סיפוריהן ותמונותיהן של נשים טרנססקסואליות רבות. כמה מהמובאות כאן, בדפי ההצלחות של נשים טרנססקסואליות, מקושרות לסיפורים המובאים באתר הנפלא של לורנה.

 

קיימים מספר אתרים חשובים אחרים המציגים נשים טרנסג'נדריות/טרנססקסואלית מכל רחבי הקהילה הטרנסג'נדרית, וגם אלו היוו מקורות עידוד ורעיונות לאתר הזה. רשימה חלקית מתוכם כוללת את "Prettiest of the Pretty" של ויקי רנה, "Fiona's Fantasyland", Susana Marque's Directory, ו- URNotAlone.

 

אנו רואים גם התפתחות של אתרים חדשים המאגדים סיפורים של נשים טרנסג'נדריות/טרנססקסואליות, כשלכל אתר רעיון מרכזי מיוחד משלו. למשל, האתר של ידידתי קארן סרניטי  Karen Serenity  מכיל אסופת מידע על הנשים החלוצות, שכמעט נשכחו מאיתנו, יחד עם סיפוריהן של החברות ברשת הענקית שלה (Gallery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). אתר חדש מקימה כעת גם הת'ר למבורן  Heather Lamborn , עם קישוריות לתמונות וסיפורים של נשים נוספות. לרבות מהאגודות הטרנסג'נדריות הגדולות, כמו ה‑Society Gender Chicago, יש אתרים משלהן המציגים תמונות ולעיתים גם סיפורי-חיים של חברות-מפתח (אשר לעיתים קרובות גם זמינות ונגישות להדרכה וסיוע). אגודות של נשים טרנסיות בשטחי-קריירה שונים אף הן מקימות  כיום אתרים, בהם ניתן לחלוק עימן את סיפוריהן, לתועלת ולתמיכה הדדיות. דוגמה טובה לאתר-תמיכה של שטח-קריירה הוא "T-Cops" – קהילה טרנסג'נדרית של אנשי משטרה ושריפים. זה יהיה נפלא אם עוד אתרים כדוגמת T-Cops יוכלו להיות מוקמים עבור הרבה שטחי-קריירה נוספים, וגם עבור קבוצות-נספחות להם במספר רב של ארצות שונות. כך נוכל לחלוק עוד הרבה סיפורי הצלחה באמצעות אותם אתרים, ועוד תמיכה נרחבת תוכל להתבצע, ע"י נשים שהשלימו את המעבר המיגדרי שלהן. תודותינו ועידודנו שלוחים לכל אלו המעורבות בבנייתם ותחזוקתם של אתרים חדשים אלו.

 

לבסוף, כולנו חייבות חוב גדול לנשים הרבות שהתנדבו להיות מוצגות כאן בדפים האלה. אנו מקוות שכל הקוראות ינהגו בהן במידת החיבה, ההערכה והכבוד לה הן בהחלט ראויות. נשים אלו הרוויחו את מקומן בעולם בדרך הקשה. רק ע"י קריאת סיפוריהן תוכלו להתחיל להבין את ההתנסויות, הקורבנות והכאב שרובן סבלו בדרכן לחיי-הצלחה חדשים. בחלוף הזמן, חלק מהנשים המוצגות כאן יבקשו להמשיך הלאה בחייהן ולהיכנס לארון, ולפיכך יבקשו להוציא את סיפוריהן מהאתר. באותן הזמן, אחרות אשר להן סיפורים מעניינים שראוי לחלוק באמצעות האינטרנט יחליטו שהן חפצות להיות מוצגות לזמן מה, וייתווספו לאתר. אנא הצטרפו ללין בהכרת תודה לכל הנשים הנפלאות והאמיצות הללו על נכונותן לצעוד לפנים, לספר את סיפוריהן, ולהאיר את הנתיבים עבור אחרות שיפסעו בעיקבותיהן.

 

לזיכרון עד

 

בחודש אפריל 2003 , אשה נפלאה בשם  Sofia Iglesias  התנדבה לתרגם את "דף ההצלחות" הזה לספרדית, ובמהלך השנה שלאחר מכן נעשינו חברות טובות. סופיה המשיכה ותרגמה עוד ועוד דפים לספרדית, ועבודתה זאת נעשתה על-מנת לעזור לצעירות במעבר-מיגדרי במקסיקו ובכל רחבי אמריקה. כשאחרות ראו את התוצאות של עבודתה של סופיה, מתנדבים החלו לתרגם את הדפים לשפות נוספות – ו פרויקט התרגום נסק במהירות בהיקף התרגום ובכיסוי השפות. ואז, באוגוסט 2004, נפטרה לפתע סופיה באופן טראגי מהתקף לב, בגיל הצעיר של 46. נותרנו שבורי לב לנוכח הידיעה האיומה הזאת, ועד היום אנו מתגעגעות אליה מאד מאד.  

 

דרך עבודת התמיכה שלה נגעה סופיה עמוקות בחיי רבים, והיא ממשיכה לחיות בזכרונותיהם של אלו להם היא עזרה. ועדיין, רוחה ממשיכה לגעת בחיי רבים באמצעות התרגומים שהותירה אחריה, ודרך  פרויקט התרגום שהיא עזרה להרים – הפרויקט שהופך כיום לזמין, לאנשים בכל רחבי העולם, את המידע החדש אודות שונות-מיגדרית וטרנססקסואליות. סופיה היתה נשמה נפלאה, וכשהיתה עימנו - היא העניקה הרבה תקווה ועידוד לאחרות. קיראו נא את  ההקדשה לזיכרה של סופיה  כדי ללמוד עוד על סיפורה.

 

 


 

 

Reset on 2-25-07
V-10-17-05 + 3-21-06 (SI)

Update of 8-05-06

LC HE page update of 3-08-07

 

[back to Lynn's TG/TS/IS information webpage]

לין קונווי: (עברית)