LynnConway.com Web

Transseksüel Kadınların Başarıları:

Linkler ve Fotoğraflar

 

Yazan: Lynn Conway

Copyright © 2001-8, Lynn Conway

http://www.lynnconway.com

 

 Tercüme eden (Karen Breu)

Kontrol eden (TBD)

İngilizce

 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 30.000 ila 40.000 arasında ameliyatlı (post-op) transseksüel kadın yaşamaktadır ve daha binlercesi cinsiyet değiştirme süreci içindedir. Transseksüel olmanın gerçek doğasını ve boyutunu gözlerden gizleyen ‘görünmezlik’ örtüsü nedeniyle gerçek rakamlar genelde toplumun bildiğinden çok daha yüksektir. Özellikle de hayatta başarılı olan çok sayıda cinsiyet değiştirmiş kadının var olduğu toplumun bilmediği bir gerçektir. Bunun nedeni, çoğu başarılı trans kadının ‘gizlilik modunda’ veya ‘kabuğuna çekilmiş’ durumda yaşamasıdır. Bu kadınlar toplum tarafından damgalanmamak ve yeni hayatlarına özgürce devam edebilmek için geçmişlerini geride bırakıp dikkat çekmekten kaçınırlar. Bireysel başarıları, toplumla rahatça kaynaşıp, toplum tarafından benimsenmelerini sağlarlar.

 

Başarılı trans kadınların sosyal alandaki görünmezliği, erkekten-kadına (E-K) transseksüelizmin son derece az görüldüğü fikrinin oluşmasına neden olur. Ancak akut transseksüelizm o kadar da az görülen bir olgu değildir. Son hesaplamalar, erkek doğan her 250 ila 500 çocuktan birinde bu durumun görüldüğünü ve halen ABD’de yaklaşık her 2500 erkekten birinin (cerrahi) Cinsiyet Değiştirme Operasyonu (CDO)  geçirdiğini göstermektedir*.  Bu nedenle transseksüelizm, multipl skleroz (MS), beyin felci (serebral palsi) veya yarık dudak/damak vakalarından iki kat daha fazla sıklıkta karşılaşılan bir durumdur.

 

Bu başarıların görünmez oluşu, cinsiyet değişimlerinin genellikle üzücü sonuçlara yol açtığı görüşünü destekler. Günümüzde medya, transseksüelleri ancak iki durumda gündeme getirir. Bunlar da ya “çok meşhur birinin cinsiyet değiştirmesi” veya herhangi bir transseksüelin ayırımcılığa, tacize veya tecavüze maruz kalmasıdır. Medyada yer alan cinsiyet değiştirme vakaları yıllar sonra ne olduğunu öğrenmek amacıyla asla takip edilmez. Aksine konu daima değişimden önceki yaşama ve değişim sırasında yaşanan sıkıntılara yoğunlaşır, değişim sonrasındaki yaşama asla yer verilmez. Gerçekleri aktarma konusundaki bu dengesiz yaklaşım toplumda, cinsiyet değiştirmenin insanı sosyal majinalliğe ittiği şeklinde yanlış bir izlenim gelişmesine ve daha da kötüsü “zaten onlardan bahsedildiğini bir daha asla duymayız” türünden yargıların yerleşmesine neden olur. Uzun dönemde de sadece sosyal başarısızlık örnekleri ve mağdurlara reva görülen taciz ve tecavüzler hafızalarda kalır.

 

Başarılı rol modellerin gösterilmediği durumlarda ve Jerry Springer Şov gibi medya programlarında kasıtlı olarak işlenen ‘şehvet düşkünü transseksüeller’ türü basmakalıp imajlar karşısında transseksüel gençler, içinde bulundukları durumu birilerine anlatmakta zorlanır ve hatta bundan genelde çok korkarlar. Kendilerine sürekli olarak trans kişilerin maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılık olayları anımsatılan ve buna mukabil bu sıkıntıları çoktan aşmış çok sayıda başarılı trans kadının varlığından haberi dahi olmayan bir çok transseksüel genç içinde bulundukları korkunç çıkmazdan nasıl kurtulacaklarını bir türlü bilemezler. Transseksüelizmin sosyal olarak damgalanması, haksız yere bir çok gencin kendileri hakkında derin utanç, eziklik ve suçluluk duymasına yol açar. Bu nedenle bir çok transseksüel genç bu konuda çoğu zaman bir yardım almadan kıymetli yıllarını boşa harcarlar ve hatta cinsiyet durumlarını düzeltmek için asla yol bulamayabilirler. 

 

Dünyanın her tarafından bir çok başarılı post-op kadının diğerlerine yardım etmek üzere web siteleri kurmaları sonucu son zamanlarda bu görünmezlik örtüsü kalkmaya başladı. Şimdilik bu gizli kadınların bazısı kendini sadece bir TS cemiyet içinde sessizce “ortaya” çıkarabiliyor. Bazısı da kabuğuna çekilmiş veya gizlilik modunda gibi hikayelerini sadece web ortamında ‘sanal olarak’ (SO) paylaşabiliyor. Ancak yine de web sayfalarına dökülen bu satırlardan onların hikayelerini öğrenebildiğimiz için çok şanslıyız. Lynn’e göre giderek daha fazla başarılı kadın bir gün sessizce kabuğunu kırıp ortaya çıkarak web üstünden hikayesini paylaşma konusunda kendini daha rahat hissedecek.

 

Bu sayfada yer alan kadınlar birbirinden çok farklı kimlikleri bir çatı altında toplayan bir gurup. Bir çok farklı milletten, ırktan ve etnik kökenden geliyorlar. Çok farklı sosyal sınıfları, aile yapılarını ve geçmişleri temsil ediyorlar. Hepsi de farklı farklı yaşlarda cinsiyet değiştirmişler. Bazısı uzun zamandır ameliyatlı bazısı çok kısa süredir. Kimi uzun yıllar önce “ortaya” çıkmış kimi hala gizlilik modunda.

 

Bu kadınların çoğu, ve özellikle de yıllar önce bu işi başaranlar, cinsiyet değiştirebilmek uğruna korkunç yargılara maruz kalmış. Kimi yıllar önce sokaklarda yaşarken, son derece mütevazi koşullardan yükselip başarılı olabilmiş kadınlar. Kimi de yakın dönemlerde daha açık görüşlü batı ülkelerinde nispeten daha kolay cinsiyet değişimi geçirmiş. Bazısı da daha çok genç yaştan ebeveynlerinin desteği alma şansına sahip olmuş. Görüleceği gibi bu sayfa, ne bir takdirname ne de bir şeref listesi veya iftihar listesi. Bu sayfa sadece bir çok yönden örnek olabilecek birbirinden farklı çok sayıda kadının öne çıkıp İnternet kanalıyla yardım eli uzatarak iletişim kurmayı ve daha görünür birer rol modeli olmayı hedefledikleri bir yer.

 

Bu kadınları başarılı yapan unsurlar kariyerlerinde ne kadar ileri gittikleri, ne kadar para kazandıkları ve bazısının ne kadar güzel olduğu ya da kiminin sanatçı olarak ne kadar meşhur olabildiği değildir. Elbette bu başarılar çok anlamlıdır ve cinsiyet değiştirmenin geleneksel sosyal başarı kıstasları açısından asla bir dezavantaj olamayacağının en güzel göstergesidir. Ancak bizim burda bahsettiğimiz gerçek başarı, onların taşıdıkları yüreğin hakkını verebilmiş olmalarıdır. Kısacası onlar hayatı ‘yürekli olarak’ yaşamayı seçtikleri için başarılıdır. Bu onların gözlerindeki mutluluktan okunuyor, satır aralarında gizlenen duygularından seziliyor. Bu başarılar, içinde bulundukları transseksüel durumu yıllar önce farkederek düzeltebilmiş ve yaşamlarında huzur ve neşeyi yakalayabilmiş kadınların başarıları.

 

Burada yer alan hikayeler bir arada ve bütün halinde değerlendirildiğinde transseksüellik hakkında insanların kafalarındaki düşünceleri yavaş yavaş değiştirecektir. Sonuçta hepimiz birer avukat, doktor, bilim kadını, mühendis, programcı, pilot, müteşebbis, yönetici, memur, profesör, öğrenci, politikacı, eğitimci, emniyet mensubu, esnaf, fotomodel ya da sanatçı olarak yaşamın her alanında katkı sağlayan mutlu ve üretken insanlarız. Fiziki cinsiyet değişimimizin gerçeklerini ve bunun tamamlanmış olduğunu kimse inkar edemez. Çoğumuz birer eş, sevgili veya uzun ömürlü sevgi dolu bir yuva kurmuş partnörleriz. Bu sayfalarda yer alan başarılı kadınların deneyimlerini aktaran web sayfalarına ait linkleri ziyaret ederek transseksüelliğin yadsınamayacak olan insani çehresini görme imkanını da elde edebilirsiniz.

 

Lynn’in umudu bu kadınların hikayelerinin diğerlerine ve özellikle cinsiyet değiştirmeye hazırlanan müstakbel transseksüel genç kızlara umut ve cesaret verip, onların önlerinde birer rol modeli olmasıdır. Bu gençler ve dolayısıyla da ebevenleri ve sevdikleri, bugün artık modern tıbbın mucizelerinden yararlanarak ve aynı yoldan daha önce geçmiş olanların bilgi ve deneyimleri yardımıyla cinsiyet kusurlarının tamamen düzeltilebildiğini bilmelidirler. Ayrıca yıllarca cinsiyet pişmanlığıyla yaşayıp sonunda ilerlemiş bir yaşta umutsuzluk içinde cinsiyet değiştirmeye kalkmaktansa, henüz daha genç yaşta iken cinsiyet değiştirmenin muazzam avantajları olduğunu da bilmelidirler. Anne ve babalar çocuklarının durumunu “cinsel bir psikolojik sorunu olan erkek çocuğu” şeklinde algılamak yerine “fiziki bir cinsel sorunu olan kız çocuğu” şeklinde algılamayı öğrendikleri zaman gencin geleceği gerçekten umut dolu olabilecektir. Ebeveynlerinin sevgi ve desteğiyle genç bir transseksüel, gerçek anlamda hayallerini gerçekleştirebilir ve hayatı bir kadın olarak dolu dolu ve mutlu olarak yaşayabilir.

 

 

[E-K transseksüelizm hakkında daha fazla bilgi için Lynn’in TC/TS/IS bilgi sayfaları’na bakınız]

[*Transseksüelizm’in görülme oranları (prevalans) hakkında daha fazla bilgi için Lynn’in Prevalans sayfası’na bakınız]

[E-K Değişim sürecinde Cinsiyet Değiştirme Operasyonu (CDO) hakkında daha fazla bilgi için Lynn’in CM (SRS) sayfası’na bakınız]

[E-K cinsiyet değişimi hakkında başka web linkleri için, see TS Kadınların Kaynakları’na bakınız]

 


 

Başarılı TS Kadınların Foto Galerisi:

 

 

 Galeri Sayfa 1

 Galeri Sayfa 2

 Galeri Sayfa 3

 Galeri Sayfa 4

 

 

 


 

Sayfaların Kullanılması:

 

Bu sayfaların ana amacı, cinsiyet değişimiyle karşı karşıya olan kişilere ve özellikle de gelecekte kendilerini nelerin beklediğini bilmedikleri için umutsuzluk ve korku içinde kıvranan genç TS kızlara rol model olabilecek örnekler sunabilmektir. Bu sayfalar onlara yol göstermekte yardımcı olacak çeşitli rol modellerini ortaya koymayı ve bu suretle de umut vermeyi amaçlamaktadır.

 

Bu sayfalar yardımıyla genç transseksüellerin, cinsiyet değişiminin marjinal bir geleceğe mahkum olmak anlamına gelmediğini ve değişim sonrasında gayet iyi ve mutlu bir yaşam sürdürülebileceğini ebeveynlerine, ailelerine, akrabalarına, arkadaşlarına ve yaşamlarında değer verdikleri diğer kişilere anlatabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu sayfalarda yer alan hayat hikayeleri, cinsiyet değişimlerinde karşılaşılan tüm zorluklara rağmen cinsiyet değiştiren bir çok transseksüel kadının dolu ve mutlu yaşamları olduğunu gösterecektir.

 

Bu sayfalar aynı zamanda cinsiyet değiştirmiş kadınlar hakkında toplumda yer etmiş olan basmakalıp düşünceleri de sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu sayfaları inceleyip burda yer alan hayat hikayelerini okuyan herkes, medya tarafından lanse edilen ve sözde uzmanlar tarafından körüklenen geleneksel transseksüel imajından çok daha farklı bir tabloyla karşılaşacaktır. 

 

Okuyucuları, burada yer alan her ögeyi medya tarafından çizilen olumsuz transseksüel tiplemelere karşı aktif bir savunma aracı olarak kullanmaya davet ediyoruz. Transseksüel kadınları yalan yanlış yansıtan bir medya yayınıyla karşılaştığınızda lütfen yazarına ve yayıncısına bu sayfaların web adresini (URL) gönderin ve bu web sitesini daha önce hiç görüp görmediklerini sorun. Cevapları “Hayır” ise “Neden bakmadınız?” diye sorun. Onlara “Aksini gösteren bu kadar çok kanıt varken neden TS kadınları bu kadar yanlış tanıtan yayınlar yapıyorsunuz?” diye sorun.

 

Okuyucular aynı şekilde politikada, bürokraside, hukuk sisteminde, tıpta, psikiyatride, organize dini kurumlarda ve şirketlerin personel departmanlarında ne kadar sözde uzman ve otorite geçinen kişi varsa onları da sorgulamaktan çekinmemelidir. Sözde uzmanların transseksüel kadınlarla ilgili yanlış bilgiler aktardığını duyduğunuzda onları bu sayfaları incelemeleri ve buradaki bilgileri değerlendirmeleri konusunda uyarın.

 

Geçmişte BİZİM ADIMIZA DAİMA BAŞKALARI KONUŞTU. Hep başkaları oldu; doktorlar, psikiyatristler, din otoriteleri, avukatlar, etik uzmanları, politikacılar, cinsel danışmanlar, ve son yıllarda da homoseksüel, lezbiyen ve feminist eylemciler. Bütün bu dış uzmanlar adeta bilenmiş halde her biri kendinden menkul uzmanlık teorileri üreterek bizim adımıza ahkam kestiler, kim olduğumuzu ve nasıl böyle olduğumuzu konuştular. Buna örnek isteyenler, psikolog J. Michael Bailey’nin transseksüel kadınları aşağılayıp karikatürize eden kitabıyla ilgili tartışmaları kapsayan Bailey’in kitabı üstüne tartışma  konulu yazıları inceleyebilir (devamı için).

 

Tabii hemen her vakada bu sözde uzmanların sahip olduklarını iddia ettikleri bilgilerin geçerli bile olsa transseksüel kadınların sadece çok küçük ve geneli temsil etmekten çok uzak bir kesimini kapsadığını görüyoruz. Aslında bu sözde uzmanların çok azı cinsiyet değiştirmiş gerçek bir transseksüelle yan yana gelmiştir. Ama yine de bizim adımıza konuşmakta hiçbir sakınca görmezler. İnsanlara hakkımızda ne düşünmeleri gerektiğini söylerler ve sonu gelmeyen hilkat garabesi teoriler uydururlar.

 

Peki gerçekleri bu kadar saptırmalarına rağmen nasıl oluyor da yakayı sıyırabiliyor bu sözde uzmanlar? Aslında nedeni çok basit: Bizim geçmişimizde elde ettiğimiz başarılar aynı zamanda “görünmez” olmamıza da yol açmıştır. Açıkçası kim olduğumuz hakkında insanların düşüncelerini yönlendiren bu mütecaviz tiplemelere ve gerçekleri yansıtmayan yayınlara karşı çıkma cesaretini göstermek konusunda sınıfta kaldık.

 

Evet dostlar ama artık o dönem çoktan kapandı. Bundan sonra “görünmez” olmayacağız ve giderek daha yoğun biçimde “kendi adımıza kendimiz konuşacağız.”

 

Tabii bu konudaki en etkili “konuşma” yolu da hepimizin dolu dolu, üretken ve mutlu bir yaşamı olduğu gerçeğidir. Nundan sonra hayat hikayelerimiz ciltler oluşturacak ve sözde uzmanların yarattığı o eski yanıltıcı tiplemeleri toplum gözünde yıkmamıza yardımcı olacaktır. Sonunda kim olduğumuzu herhangi bir ‘teori’ ya da ‘görüş’ belirlemeyecek ve ‘usta hırsız ev sahibini bastırır’ misali sesi yüksek çıkanın kazanması durumu söz konusu olmayacaktır. Aksine, gerçek dünyadaki gerçek hayatlarımızı olduğu gibi göstermemiz doğruyu öğrenmek isteyenlere yetecektir.

 

Özellikle doktorlara, psikiyatristlere, dini liderlere, avukatlara, politikacılara, cinsiyet danışmanlarına, ve homoseksüellere, lezbiyenlere ve feministlere bu başarıları aktarmak ve başka herkesin bilgisi dikkatine getirmek suretiyle bu sürece hepimiz büyük katkıda bulunabiliriz. Dışarda bizim adımıza konuşan herkesin kim olduğumuz hakkında güzel bir derse ihtiyacı var ve bundan böyle başarılarımız hakkında yadsınamayacak görünür gerçeği artık hepsinin özellikle bilmesi gerekiyor.

 

 

Bu kadınların fotoğraflarını ve hikayelerini kolayca

bulmak için Başarılı TS’ler Rehberi’ne bakınız

 

 

 


 

E-K Genç TS/TC Transkızlar için Referanslar

 

Genç transseksüel kızlara yardımcı olabilecek bir çok harika web sitesi var. Lynn’in önerisi özellikle Aunt Jenni’nin “AntiJen Sayfaları” ve Andrea James’in “Genç Yaşta Cinsiyet Değiştirmek” adlı sayfalarını okumanız. Andrea ve James genç transseksüellere yardımcı olmak için ayrıca web dostlukları kurmanızı sağlayacak referanslar da veriyor. Size yardım eli uzatmak için hepsi daima orada hazır.

 

Emily Hobbie’nin Cinsiyet Huzuru websitesi de genç transseksüellere yönelik. Emily’nin web sitesi genç transseksüellere huzur, rahatlık, kendini olduğu gibi kabul etme ve ‘transseksüelliği aştıktan’ sonra da mutlu olma konusunda yardımcı oluyor.

 

Ayrıca Vicky tarafından yazılan İçimden Gelen ve Just Evelyn tarafından yazılan Anne, Ben Kız Olmalıyım adlı online kitapları da okumalısınız. Vicky halen cinsiyet değişimi süreci içinde olan transseksüel bir genç. İçimden Gelen adlı kitabında Vicky, erken çocukluk döneminden başlayıp değişim döneminde yaşadıklarına kadar, kafasındaki bütün karışıklıkları, duyguları ve deneyimleriyle genç bir erkek çocuk vücudunda genç bir kız olarak büyümenin nasıl bir duygu olduğunu anlatıyor. Anne, Ben Kız Olmalıyım adlı kitap genç bir transseksüelin değişim deneyimi boyunca kendisini bu mücadelesi konusunda sonuna kadar desteklemiş olan annesi (Just) Evelyn tarafından yazılmış gerçekten ilham veren bir kitap.

 

 

“İçimden Gelen” adlı bu online kitapta genç bir transseksüel kendi hikayesini anlatıyor:

( aynı şekilde Andrea James’in ayna sitesinde )

 

Bu online kitapta genç bir transseksüelin annesi kızının değişim hikayesini anlatıyor:

العربيّة, Almanca, Fransızca, עברית,

İngilizce, İspanyolca, Portekizce

 

Genç bir transseksüel kızın neler yaşayıp hissettiğini, nasıl bir dönem geçirdiğini ve bu durumunun nasıl düzeltilebileceğini özellikle ebeveynlerine anlatabilmesinin en güzel yolu İçimden Gelen ve Anne, Ben Kız Olmalıyım adlı kitapları okumalarını sağlamasıdır. Bu online kitaplarla Lynn’in TC/TS/IS bilgi sayfaları ve bu Başarılı TS Kadınlar Sayfası, genç bir transseksüelin içinde bulunduğu durumu aile yakınlarına, okul arkadaşlarına ve onların da arkadaşlarına anlatabilmesine yardımcı olacaktır.

 

Herhangi bir şekilde ‘cinsiyet pişmanlığı’ duyan gençlerin durumlarını düzeltebilmek için önlerinde pek çok seçeneğin olduğunu bilmeleri çok önemlidir. Cinsiyet duygularının yoğunluğuna bağlı olarak transseksüel bir genç, erkek kimliğini muhafaza ederek dilediği zaman kadın kıyafetleri giyip gezmeyi (crossdressing) veya hormonal ve sosyal destek alarak çift cinsiyetli yaşam (androjeni) sürdürmeyi tercih edebileceği gibi tamamen kadın kimliğinde yaşamayı tercih ederek herhangi bir Cinsiyet Değiştirme Operasyonu (CDO) geçirmeden sadece hormonal ve sosyal destekle transcinsel (TC) bir değişim sürecini de benimseyebilir.

 

Ancak akut transseksüelizm vakalarında transseksüel bir genç kızın dolu dolu ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için muhakkak cerrahi bir cinsiyet değiştirme operasyonu (CDO) de dahil tam bir transseksüel (TS) cinsiyet değişimi uygulaması görmesi gerekir. Bunun yanısıra akut transseksüel duyguları olmayan bir çok da transcinsel kişi vardır ve onlar için cerrahi bir cinsiyet değiştirme operasyonu (CDO) çok yanlış olabilir (Lynn’in “CDO Uyarısı” sayfasına bakın). Bu nedenle genç transseksüellerin kendileri için en doğru olan cinsiyet yönünü belirlerken çok dikkatli olmaları yine çok önemlidir. Şunu unutmayın ki kendi durumunuzu en iyi siz kendiniz bilirsiniz. Bu konuda kalbinizin sesini dinleyin, o size daima en doğrusunu söyleyecektir. Ve yine şunu da unutmayın ki herhangi bir cerrahi cinsiyet değiştirme operasyonu (CDO) geçirmeden yalın bir transcinsel kimlikle yaşamak ta hiç utanç verici değildir. Bir çok kişi bu yolu tercih etmiş ve çok da başarılı olmuştur. Web dünyasındaki çeşitli “T-kızlar” (CD crossdresser, DQ dragqueen ve TC transcinsel) listelerini incelerseniz, transcinsel değişim seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

Diğer taraftan akut transseksüel durumla karşı karşıya olan genç transseksüeller çok genç yaşta dahi olsalar hemen her zaman kız olmak zorunda olduklarını çok iyi bildiklerinden kendileri için transseksüel cinsiyet değişimi tek çözüm yoludur. İşte bu sayfalar özellikle bu kızlar için hazırlanmıştır. Bu sayfalarda yer alan kadınlar, son derece motive durumda olan, geleceklerini çok iyi planlayan, cinsiyet değişimi için çok ciddi çalışan ve daha sonra kendini olduğu gibi kabul ederek kadınlık yaşamlarına güçlü şekilde devam edecek olan akut transseksüel durumdaki kızlar için cinsiyet değişimi programlarının çok başarılı sonuçlar verebileceği konusundaki en iyi örneklerdir.

 

 

 


 

 

*Kadından Erkeğe Transseksüelizmle ilgili Not:

 

Lynn transseksüel bir kadın olduğu için bu sayfaların ana konusu erkekten kadına (E-K) transseksüelizmdir. Ancak kız olması gereken bir çok erkek çocuğu olmakla birlikte bir o kadar da kız olarak doğmuş ancak erkek olması gereken genç vardır. Gerçekten de kadından erkeğe (K-E) transseksüelizm en az erkekten kadına (E-K) transseksüelizm kadar yaygındır. Son yıllarda hormonel ve cerrahi müdahaleler, kız olarak doğmuş bir çok transseksüel erkeğin başarılı bir şekilde cinsiyet değiştirip erkek olmasını sağlamıştır. Web ortamında bu tür cinsiyet değişimleriyle etraflı bilgi içeren ilgili bir çok site mevcuttur. K-E transseksüelizmi konusunda daha fazla bilgi edinmek için K-E Uluslararası Web Sitesi , Amerikan Boyz ve K-E Kaynaklar ve Linkler sitelerini ziyaret edebilir ve buradaki linklerden diğer sitelere ulaşabilirsiniz.

 

 

Ayrıca Lynn’in
BAŞARILI TRANSERKEKLER: LİNKLER VE FOTOLAR

web sayfasını da ziyaret edin

 

 

  


 

Calpernia Adams ve Andrea James’dan Los Angeles’daki V-Günü (V-Day) Hakkında Haberler 

Göstericilerin Biyografileri ve Fotoğrafları / Transseksüel Yol Haritası

 

The V-Day documentary "Beautiful Daughters" is airing on the LOGO Channel (schedule).

Overview / About The Show / Cast and Bios / Videos / Photos

 

 

Deep Stealth Prodüksiyon Şirketi Tüm Dünyayı Kapsayan V-Günü 2004 Kampanyasının Los Angeles bölümünü 21 Şubat cumartesi günü organize edildi. “Vajina Monologları”, eserinin yazarı uluslararası ün sahibi Eve Ensler’in katkısı ve Jane Fonda’nın bağışlarıyla ilk kez toplumsal cinsiyet dönüşüm geçirmiş oyuncu kadrosuyla oynandı; sadece bu gösteri için Eve, oyuna monolog ekleri yaptı.

 

Bu büyük ve çok kişi tarafından izlenen gösteri, toplumsal cinsiyet dönüşüm camiası (trans community) için, bizleri olumlu kişiler ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak göstermesi açısından tarihi bir fırsattı

 

Oyun, adı bilinen pek çok toplumsal cinsiyet dönüşümü yaşamış olan kadını (transwoman) sahneye çıkardı. Bu kadınlar, Eve’in kadınlık hakkında, kendini sevme ve bedenine saygı gösterme yoluyla kadının benliğini yeniden sahiplenmesine dair güzel monologlarını okudular. Gösteri bunun dışında, yurdun pek çok yerinden gelmiş olan diğer toplumsal cinsiyet dönüşümü yaşamış kadınların sanatsal, edebi ve müziksel performanslarını içeriyordu. Gösteriye katılan pek çok kadının arasında: Calpernia Addams, Becky AllisonMarci Bowers, Lynn Conway, Andrea James, Donna Rose, Gwen Smith, Leslie Townsend gibi pek çok, pek çok kişi vardı… V-Günü Los Angeles gösterisi, 21 Şubat 2004 cumartesi akşamı Pacific Design Merkezindeki Silver Screen Salonunda gerçekleşti.  

 

Bugünü hatırlatması için özel bir albüm hazırlandı; ayrıca bu gösterinin belgeseli de üretim aşamasındadır.

 

 


 

Teşekkür:

Lynn, bu “Başarılı TS’ler” sayfalarını hazırlamak konusunda kendisine ilham veren “David”, Carla Antonelli ve Lorna Root’a özel olarak teşekkür eder. David, dünyanın çeşitli yerlerinden transcinsel ve transseksüel kadınlarla ilgili muhteşem pozitif bir imaj çizen ve maalesef şu an kapalı olan “Tanrıçalar Galerisi” adlı orijinal web sitesinin mimarıdır. Lynn de başarılı bir çok post-op transseksüel kadının hikayesini ilk kez bu web sitesindeki listelerden öğrendi. Ancak bu site son zamanlarda yayında olmadığından Lynn’in sayfalarında yer alan ilgili linkler de şu an için çalışmıyor. O nedenle David’in sayfalarının günün birinde tekrar online olmasını diliyoruz. Bir süre sonra Lynn, online ortamda Carla Antonelli’yle karşılaştı ve onun Lezbiyen-Gey-Biseksüel-Trans’lara (LGBT) destek veren faaliyetlerini ve trans kadınlar hakkında çok pozitif görüntüler ortaya koyan İspanyolca destek sitesi’ni gördü. Lynn yine aynı şekilde, bir çok trans kadının fotoğraflarına ve hikayelerine yer veren Lorna Root’un "Bir Yaz Gecesi Rüyası" websitesi adlı sitesinden de çok etkilendi. Okuduğunuz “Başarılı TS’ler” sayfalarındaki bir çok link, Lorna’nın bu muhteşem web sitesindeki hikayelere gönderme yapmaktadır.

Çeşitli transcinsel cemiyetlerdeki bir çok TC/TS kadın hakkında bilgiler içeren daha bir çok önemli web sitesi mevcut ve bunların hepsi de bu sitenin ortaya çıkmasında fikir ve ilham kaynağı oldu. Bu sitelerin arasında Vicki Rene’nin “Güzellerin Güzeli”, “Fiona’nın Fantazi Dünyası”, Susana Marque’nin Rehberi , ve URNotAlone (YalnızDeğilsiniz) en önemlileridir.

 

Ayrıca TC/TS kadınların hikayelerini derleyen daha bir çok yeni sitenin geliştirildiğini görüyoruz. Bunların hepsinin de kendine özgü temaları var.  Mesela arkadaşım Karen Serenity’nin sitesi, geniş web çevresindeki arkadaşlarının hikayeleri (Galeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) yanında, nerdeyse unutulmak üzere olan trans dünyasının öncüleri hakkında da yeni derlediği bilgileri içeriyor. Heather Lamborn da bugünlerde daha bir çok kadının fotoğraf ve hikayelerini içeren yeni bir site kuruyor. Şikago Cinsiyet Cemiyeti gibi büyük transcinsel topluluklar da çoğu zaman sizlere yardım etmeye ve akıl vermeye hazır olan önemli üyelerin fotoğraflarını ve bazen de biyografilerini yayınlıyorlar. Çeşitli meslek dallarından bir çok trans kadın grupları, karşılıklı destek ve yardımlaşma amacıyla hikayelerini paylaştıkları web siteleri kuruyorlar. Mesleki destek amaçlı sitelere güzel bir örnek de “T-Polisler” (polis ve şeriflerin transcinsel cemiyeti). Daha bir çok ülkede mesleki dayanışma ve diğer bağlantı gruplarıyla ilgili T-Polisler benzeri web sitelerinin kurulması ne kadar harika olurdu. Bu suretle bir çok başarılı kadının hikayesi daha, bu sitelerde anlatılabilir ve cinsiyet değişimini tamamlamış daha bir çok kadın gençlere yol göstermek için örnek oluştururdu. Bu sitelerin hazırlanması ve devam ettirilmesinde emeği geçen herkese buradan teşekkür eder ve yüreklendirici desteğimizi sunmak isterim.

 

Son olarak da bu sayfalarda yer almaya gönüllü olan tüm kadınlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Umarız bütün okuyucular onları gerçekten hak ettikleri nezaketle, saygıyla ve hürmetle anarlar. Bu kadınlar yaşamda hak ettikleri yerleri çok zorlu yollardan geçerek elde edebildiler. Sadece burada yer alan hayat hikayelerinden bile, çoğunun başarılı yeni yaşamlarını elde edebilmek için ne tür yargılamalar, fedakarlıklar ve acılarla karşı karşıya kaldıklarını anlayabilirsiniz. Zamanla burada yer alan kadınların bir kısmı tekrar günlük yaşamlarına dönmek ve kaldıkları yerden ‘gizli’ yaşamlarına devam edebilmek için sessiz sedasız aramızdan ayrılmak isteyeceklerdir. Aynı anda ilginç hayat hikayelerini web üstünden bizlerle paylaşmak isteyen daha bir çoğu yine bir süreliğine aramıza katılacak ve bu sayfalardaki yerlerini alacaklardır. Lütfen bütün bu harika ve yürekli kadınları öne çıkma cesareti göstererek bize hikayelerini anlattıkları ve diğerlerinin yollarına ışık tuttukları için kutlamak ve teşekkür etmek üzere Lynn’e katılalım.

 

Sevgili Arkadaşımızın Anısına

 

2003 yılının Nisan ayında Sofia Iglesias adında harika bir kadın bu “Başarılı Kadınlar” sayfasını İspanyolca’ya tercüme etmek için gönüllü oldu ve ondan sonraki yıl içinde de onunla çok iyi arkadaş olduk. Meksika’daki ve her iki Amerika kıtasındaki transseksüel genç kızlara yardımcı olmak için Sofia daha sonra bir çok sayfayı da İspanyolca’ya tercümeye devam etti. Sofia’nın başarısını gören diğer bir çok gönüllü bu sayfaları daha başka bir çok dile tercüme ettiler ve böylece tercüme projesi kapsam ve içerik açısından hızla büyüyüp başlı başına bir uğraş haline geldi. Ve sonra 2004 yılı Ağustos’unda Sofia henüz daha çok genç sayılacak 46 yaşındayken bir gün ansızın kalp krizinden öldü. Bu üzücü haber karşısında hepimiz çok sarsıldık ve bugüne kadar onu hep çok büyük bir özlemle andık.

 

Sofia çalışmalarıyla bir çok yaşamı derinden etkiledi ve bugün yardım ettiği herkesin anılarında yaşamaya devam etmekte. Ardından bıraktığı tercüme sayfalarda ve ilham kaynağı olduğu bütün dünyadaki insanlara cinsiyet farklılaşması ve transseksüelizm hakkında bilgi sunan tercüme projesi sayesinde onun ruhu bugün halen daha bir çoğunun yaşamını şekillendirmeye devam ediyor. Sofia harika bir ruhtu ve bizimle olduğu süre içinde herkese daima umut ve ilham kaynağı oldu. Onun hikayesini öğrenmek için lütfen bu linkteki Sofia’nın Anısına sayfasını ziyaret edin.

 

 


 

Translation Reset 10-18-09

Düzenleme 2-19-06
V-10-17-05 + 3-21-06

 

[Lynn’in TC/TS/IS bilgi sayfasına dön]

[Lynn’in ana sayfası] (Tu)