LynnConway.com Web
Transsexuella Kvinnors Success:
Länkar och Fotografier
 
Lynn Conway
Copyright © 2001-6, Lynn Conway

http://www.lynnconway.com

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/conway-Swedish.html

 

Svensk översättning av Lydia

Lydia V-6-25-04
LC V-6-23-04
 

 

 

See also the original English version of this page:

TS Women's Successes

 

Ungefär 30,0000 till 40,000 könsopererade transsexuella kvinnor lever i USA och många tusen mer är i varierande stadier av könsförändring. Antalet är mycket större än av som tidigare har varit känt mest på grund av en slöja av osynlighet som gömmer den sanna personligheten bakom den transsexuella mannen eller kvinnan. Speciellt osynliga är de mycket framgångsrika män och för den delen också kvinnor som har genomgått en full könsförändring. Anledning är att speciellt dom lever i ett så kallat “stealth mode” var ofta att dom har lämnat sitt tidigare liv bakom sig och nu gömmer sig helt öppet för att därigenom unvika den social stigmatisering som annars lätt händer. Deras personliga framgångar gör det lättare för dom kan smälta in i samhället.

Den sociala osynligheten förstärker hypotesen att transsexuella könsförändringar av Man-till-Kvinna är mycket ovanlig. Men, intensiv transsexualism är inte så ovanlig som det kanske kan verka för relativt nya studier av fenomenet indikerar att 1 av 250 till 500 av varje barn fött som pojke kommer att påverkas av könsidentitetskriser. Faktum är att 1 av varje 2,500 män i USA har redan undergått en kirurgisk könsomvandling*. Transsexualism är därför mer än två gånger så vanlig som multiple sklerosis (MS), CP eller harmynthet.

Osynligheten kring dessa framgångar stöder också antagandet att könsomvandligar ofta har en sorglig utgång. Som samhället nu fungerar rapporterar media bara transsexuella personer under två omständigheter, i första hand när en kändis byter kön och i andra hand när någon transsexuell person är utsatt för diskriminering, våld eller andra attacker. Tidnings och and media historier om någon persons könsomvandlig följs aldrig upp för att se vad som händer fler år senare. Istället fokuseras intresset på personens liv före könsomvandlingen och den ounvikliga kampen som själva könsomvandlingen utgör. Vad som sedan händer verkar inte vara av något intresse för media skribenterna. Den här bristen på balans i reportaget skapar samhällets ideer om att könsomvandligar leder till sociala bristfälligheter eller värre bara för att “vi hör aldrig av dem igen”. Bara historier om dom fallen som verkligen utgör ett socialt misslyckande eller var personen utsätts för förföljelse eller attack fortsätter att vara rubriker i pressen och andra media.

Avsaknaden av framgångrika rollmodeller och påverkade av TV program som Jerry Springer där avsiktligt stereotypiska transsexuella “uppträder” på scen gör många unga trans-flickor rädda för att berätta om sina känslor och live för någon annan. Den konstanta strömmen av påminnelser om det våld och den diskriminering som trans-personerna utsätts för medan framgångarna för den stora mängd av kvinnor som redan genomgått en förvandling förblir okända gör att många trans-flickor inte kan se någon väg ut ur sitt sorgliga dilemma. Den sociala stigmatisering av transexualismen leder många unga människor till skam, skuld och mindervärdighetskänslor kring sig själva. Resultatet är ofta att unga transsexuella flickor väntar många år på att söka hjälp och att många aldrig hittar vägar att som hjälper dem med sin könsidentitet.

På senare tid har osynlighetsslöljan lyfts något genom at många könsopererade kvinnor över hela världen har börjat att starta websajter med avsikt at hjälpa andra. En del av dess kvinnor har “kommit ut” i tysthet inom den transsexuella församlingen. Andra delar med sina historier genom (VO) “virtually out” enbart genom internätet och lever sitt liv som personer i fortsatt hemlighet. Vi är lyckligt lottade att äntligen få förmånen av att lära om deras liv allteftersom allt fler börjar bli listade på sajeter som den här. Lynn hoppas att mer och mer framgångsrika kvinnor kommer ut och att dom känner sig trygga i att dela med sina historier över nätet.

Kvinnorna som listats på dessa sidor är en mycket spridd grupp. Dom är från många länder, raser och etniska bakgrunder. Dom kommer från en stor räckvid av sociala klasser och familjebakgrunder. Deras omvandlingar har hänt under mycket varierande åldrar. En del genomgick sin operation för många år sedan andra relativt nyligen. En del har varit “ute” under många år, andra lever fortfarande i sekretess.

Många av kvinnorna måste genomgå fruktansvärda prövningar för sin omvandling, speciellt dom som gjorde så för många år sedan. En del har lyckats på grund av sin egen inre styrka,som en del tidigare hemlösa, utan hjälp av materialla tillgångar. Andra har haft lättare förutsättningar i den mer “upplysta” västvärlden. En del har även haft förmånen av stöd och uppmuntran av sina föräldrar i ett tidigt stadium. Men som Du säkert kommer att se så är inte avsikten med den här sajten att visa, sida upp och ner, bilder av transsexuella kvinnor utan att vara en plats var många av dessa varierande men ändå representativa rollmodeller kan bli både synliga och tillgängliga via internätet för hjälp och råd.

Vad som gör dessa kvinnor framgångsrika är inte hur långt dom har kommit på karriärstegen, eller hur mycket pengar dom har, eller hur vackra en del är, eller hur välkända en del är som offentliga personer. Givetvis har det en viss betydelse och visar att en könsomvandling inte betyder ett liv i tysthet utan att traditionella framgångar är uppnåbara. Men dom verkliga successerna vi hittar här är dom inre framgångarna. Vi kan se det i dom lyckliga ansiktena och läsa om det mellan raderna i deras historier. Dessa är kvinnorna som har överlevt och korrigerat sin tidigare könsidentitet och gått vidare till ett liv med frid och tillfredsställelse med sig själva

Tagna tillsamans kommer våra historer att långsamt förändra samhällets syn på transsexualismen. Vi är efter allt glada och produktiva medverkarnde i alla delar av livet, som doktorer och advokater, vetenskapskvinnor, ingenjörer och programmerare, som piloter och entrepenörer, chefer och kontorsarbetare, professorer och studenter, inom politiken, i skolsystemen, inom polisväsendet, inom teater, vi jobbar som modeller och rörmokare. Att vår kompletta och reella könsomvandlig sträcker sig över hela samhället kan inte längre förnekas. Många av oss är hustrur, älskarinnor och partners i långvariga förhållanden. Du kan sätta ett övertygande ansikte på den transsexuella världen genom att gå igenom sajterna som är länkade från dom här sidorna. Sajterna innehåller mycket intressant om dessa kvinnors liv och upplevelser.

Lynn hoppas att historierna från det verkliga livet kring dessa kvinnor kommer att ge hopp, uppmuntran och roll modeller till andra, speciellt de unga transexuella blivande flickor som står inför en könsomvandling. Som tonåringar behöver dom, och deras föräldrar och andra närstående, förstå att en komplett korrektion av deras kön är numera möjlig genom den kunskap som har erhållits av dom tidigare pionjärerna och genom att utnyttja dagens medicinska mirakel. Dom behöver också förstå dom verkliga fördelarna av att genomgå en könsomvandling i yngre ålder istället för att leva i ångest i under årtionden i en kropp av ”fel” kön för att därefter i ren desperation söka könsförändringen sent i livet. Om föräldrarna kan lära att se deras transsexuella barn som en flicka med fysiska problem istället för en pojke med mental störningar, så är det barnets framtid speciellt hoppfullt. Med föräldrarkärlek och stöd kan en ung transsexuell flick nu nå sina drömmar och gå vidare till ett fullt och lyckligt live som en kvinna.
 

[För mer information om MtK transsexualism se Lynns TG/TS/IS informations sidor]
[*För mer om omfattningen av transsexualism se Lynns Prevalence Sida]
[För mer information om MtK SRS, könsomvandlingsoperationer, se Lynss SRS sida]
[För mer länkar till andra MtK könsomvandligar see TS Womens-Resources]
 
 
 

 
 
Fotogallerier av Successer:
 
 

 Galleri Sida 1

 Galleri Sida 2

 Galleri Sida 3

 Galleri Sida 4
 

 

You can also locate all the

women's photos and stories by consulting the

Directory of Successes

 

 

 
 
 
Olika vägar att använda dessa sidor:
 
 • De huvudsakliga orsaken till dessa sidor är att ge rollmodeller för individer som står inför en könsomvandling, speciellt unga transsexuella flickor som ofta är desperata och rädda för vad framtiden kan innehålla för dem. Denna sidan vill ge dem hopp och genom den vida samlingen av olika rollmodeller hjälpa dom att visa vägen.

  Genom dessa sidor kan unga transsexuella också kanske hjälpa sina föräldrar, släktingarä vänner och andra viktiga personer i sina liv att förstå att genomförandet av en könsomvandling inte innbär ett marginellt liv i framtiden utan ett liv där personen ifråga är tillfreds med sig själv och därmed bättre rustad att möta dom hinder som kan komma i framtiden. Historierna berättar om många lyckliga och tillfredställda post operativa kvinnor.

  Sidorna riktar sig också mot att ändra den sterotypiska uppfattning av samhället om kvinnor som har undergått könsförändringar. Ingen som läser dessa sidor och studerar de många historierna här kan undegå att ha en annan uppfattning om sådana kvinnor än vad som traditionellt framförs i media eller vad som skrivs om av olika “experter”.

  Läsarna av dessa sidor uppmanas starkt att aktivt använda materialet för att motverka negativa media sterotyper. Närhelst Du läser en rapport som inte representerar transsexuella kvinnor SKICKA då ett mail eller brev till både författaren och redaktören med en hänvisning till den här sajten och fråga dom om dom någonsin sett den. Om svaret är nej, fråga dom varför. Fråga dom också ”varför ge ut saker som är så icke representativa för transsexuella kvinnor när det finns så mycket motbevis gentemot era synpunkter”.

  Läsarna uppmuntras att UTMANA alla “experter” och ”auktoritetsfigurer” inom kyrkan, i hälsovården både medicinsk och mental, byråkrater och företag, personalavdelningar, advokater och andra juridiska enheter och inte minst inom de politiska system på samma sätt. När Du hör “experterna” göra felaktiga uttalanden om transsexuella kvinnor så utmana dom “experterna” genom att insistera på att dom läser och studerar sidor som dom här.

  Tidigare HAR ANDRA ALLTID UTTALAT SIG FÖR OSS. Det har alltid varit andra såsom läkare, psykiatriker, präster, advokater och politiker. Under senare år har andra grupper som homosexuella, lesbiska och kvinnosammanslutningar lagt till sina synpukter. Alla dessa “experter” har talat för oss, alla med sina egna problem, åsikter och förutfattade meningar om vad vi är och varför vi är. Till exempel läs, sidorna länkade nedanför, om kontroversen rörande psykologen J. Michael Bailey som i mycket beskriver transexuella kvinnor på ett sätt som är både degenerande och som en överdriven karikatyr. Lär mer om kontroversen om Baileys bok (more)

 • I varje fall har “experterna” endast känt till en mycket liten, totallt orepresentativ del transsexuella kvinnor, om dom ens haft tillgång till någon alls. Få av “experterna” har någonsin känt en framgångsrik post opererade kvinna vilket inte hindrar dom från att prata för oss. Dom instruerar folk hur dom skall tänka om oss, behandla oss och spinner oändliga bisarra teorier om oss.

  Hur kan det komma sig att dom lyckas med detta. Orsaken är mycket enkel. Våra framgångar har gjort att vi varit nästan helt osynliga för samhället. Vi har också misslyckats genom att inte ha styrkan att utmana den felaktiga bild som tidigare har getts av oss.

  Så vi säger att den tiden är över. Vi skall inte längre vara osynliga och skall allt mer prata för oss själva.

  Som det har visat sig den mest effektiva vägen vi kan prata ut är genom att leva ett fullt, produktivt och lyckligt liv. Våra livshistorier kan då framföra ett budskap som kommer att hjälpa till att krossa dom gamla stereotyperna så ofta uttalade av “experterna”. I slutändan så är frågan om vilka vi är inte en fråga om teorier, uppfattningar eller vem som dominerar genom att skrika högst. Istället är det en enkel emperisk obeservation av våra verkliga liv i en verklig värld.

  Du kan hjälpa mycket i den här processen genom att göra dessa successer så offentligt synliga som Du kan, Speciellt till läkare, psykiatriker, präster, advokater och politiker etc. Och givetvis till de andra grupperna homosexuella, lesbiska och till exempel kvinnosammanslutningar. Alla dessa “outsiders” som så fritt har uttalat sig om oss behöver en verklig lektion om vad vi verkligen är och speciellt behöver dom veta om den nu mer synliga och reella success som vi transsexuella kvinnor har haft.
   

   

   
  Referenser för unga MtK TS/TG könsförvandlingar
   
  Det finns underbara sajter som kan hjälpa en ung TS/TG person i könskris och identitet. Lynn rekomonderar speciellt Aunt Jennis “AntiJen Pages” och Andrea James sida om “Transitioning Early in Life”. Jenni och Andrea kan båda ge referenser och annan hjälp till unga personer. Dom är alltid tillgänglig för utsträckt hand.

  Emily Hobbies Genderspace sajt är också riktad mot den unga personen. Emilys sajt kan hjälpa unga transsexuella flickor att hitta frid, komfort, självförtroende och sedan lycka.

  Försök också läsa bland annat From Within" by Vicky och Mom, I need to be a girl skrivna av Just Evelyn och tillgängliga på nätet.

  Vicky är en ung tonåring som håller på med en könsomvandling. I boken berättar hon om hur det känns att växa upp som en flicka i en pojkes kropp. Hon försöker förklara alla dom känslor, erfarenheter och som hon genomgått från en tidig ålder tills förvandlingen. Mom, I need to be a girl är en inspirerande bok skriven av flickans mor som helt stödde hennes förvandling.
   
  En ung TS flicka berättar sin historia –innifrån-
  i den här boken på nätet:

  ( Andrea James' spegel sajt )

   
  En mor berättar historien om hennes barns könsomvandling
  i den här boken på nätet:

   

  In English, En Espanol,

  Deutsch och French

  Ett speciellt bra sätt för en ung TS flicka tt förklara för sina föräldrar vad hon går igenom och också hur hennes könsidentitet kan korrigeras är för föräldrarna att läsa böckerna From Within och Mom, I need to be a girl. Dessa böcker, tillgängliga på nätet, kombinerade med Lynns TG/TS/IS informationsidor och den här TS success sida kan också hjäpa unga könsidentiteter att beskriva vad dom genomgår till familjer, klasskamrater och vänner.

  Det är mycket viktigt för unga människor som känner någon form av könsångest att förstå att det finns många optioner för att hjälpa dom. Beroende på intensiteten av deras könsidentitetkris kan dom kanske finna en bra lösning i P/T “crossdressing”, eller genom hormonbehandling genomgå en ”androgynous” förvandling som behåller den manliga identiteten eller genom en hormon och social förvandling där en kvinnlig identitet inngår men utan en fullständig operativ SRS.

  Bara i dom fall var könskrisen och identiteten kring den är så intensiv att ”inget annat räcker till” behövs en komplett och fullständig SRS för att flicka skall kunna gå vidare i ett förfyllande och lyckligt liv. Det finns många transsexuella personer som ine har så intensiva könsidentitetskänslor och för dem kan SRS vara ett stort misstag. Se där Lynns ”Warning” sida. Altså är det mycket viktigt att speciellt unga personer noga överväger vad som är bäst för just dom. Bara Du själv kan veta vad det är. Lyssna till Ditt eget hjärta och det kommer att tala om för Dig vad Du behöver göra. Kom ihåg att det är ingen skam i att etablera en annan könsidentitet utan SRS. Det finns många som har gjort just så och nått framgång den vägen. Om Du studerar mängderna av ”T-girls” (CD, DQ och TG) på nätet så kan Du få mer insikt om den gruppen av transsexuella människor.

  Å andra sidan så vet dom som lider av en könsidentitet där ”inget annat räcker till” nästan alltid med säkerhet redan som tonåringar att dom måste både leva och vara som flickor och att en fullständig SRS är den enda lösningen som fungerar för dom. Det är för dom flickorna som den här sidan är gjord. Kvinnorna på sidan ovanför utgör ett bevis för att en komplett könsomvandling idag kan vara mycket framsgångsrik för dom transsexuella flickor som är högt motiverade, som planerar mycket väl, arbetar hårt och intensivt för sin förvandling och fortsätter sitt liv som kvinnor med en stark känsla av självförtroende.
   
   

   
   
  *Viktigt om KtM transsexualims:

  Eftersom Lynn är en transsexuell kvinna så är MtK frågorna den huvudsakliga inrikting på hennes sidor. Men, det finns inte bara pojkar som verkligen skulle ha varit flickor det finns också många barn som fötts som flickor men verkligen skulle ha varit pojkar. Faktum är att kvinna till man KtM transsexualism är nästan lika vanlig som MtK transsexualims. På senare år har hormoner och kirurgiska ingrepp gjort det möjligt för många kvinnor att genom gå en framgångsrik könsoperation till män och det finns mycket information att läsa om detta på nätet. För mer information om KtM transsexualism titta bland annat på FtM International Website, American Boyz och FtM Resources & Links och följ de många länkarna som finns där.

   
   

  Exempel finns också på Lynns nya sida


  Framgångsrika Transmän:

  Länkar och foton (Sv)

   

   

   


   
   

  Reflections on the recent V-Day in Los Angeles: 

  Link to performers' Bios and Photos!

  [ Transsexual Road Map ]

   
   


  Deep Stealth Productions presented the V-Day 2004 Worldwide Campaign event for Los Angeles on Saturday, February 21st. In cooperation with the author, internationally-known playwright Eve Ensler, and under the auspices of Jane Fonda, this benefit performance featured the first ever transgender cast of "The Vagina Monologues," and included a new monologue written by Eve especially for this event.

  This large-scale, mainstream event was a historic opportunity for the trans community to present ourselves in a positive, contributing light.

  The performance showcased notable trans women reading Eve's beautiful monologues about the experiences of womanhood and the reclaiming of self through loving and respecting our bodies. The event also featured artistic, literary and musical contributions from trans women from around the country. Among the many women participating were: Calpernia Addams, Becky AllisonMarci Bowers, Lynn Conway, Andrea James, Donna Rose, Gwen Smith, Leslie Townsend, and many, many more...The V-Day Los Angeles event was held in Hollywood on Saturday evening, February 21, 2004 in the Silver Screen Theater at the beautiful Pacific Design Center.

  A special keepsake publication for V-Day LA 2004 was produced as a remembrance of this wonderful event, and a documentary of the event, entitled "Beautiful Daughters", will be released on DVD and seen on the new LOGO Channel in February, 2006.

   

   


   

  Acknowledgements:

  Lynn gives her special thanks to "David", Carla Antonelli and Lorna Root for inspiring her to create these TS Successes pages. David is the author of the orignal "Gallery of Goddesses" website (now offline), which conveyed a wonderfully positive image of transgendered and transsexual women from all around the world. Lynn first learned about the stories of a number of the successful postop women listed here from David's site. That site has been down lately (and some of the links to it from Lynn's site don't work right now). Hopefully David's site will be on-line again sometime soon. Lynn then met Carla Antonelli on-line and learned of her LGBT support activities and her Spanish language support site featuring positive images of many trans women. Lynn was also very moved by Lorna Root's website "A Midsummer Night's Dream", which features the stories and photos of many trans women. A number of the entries here in the TS Successes pages are linked to stories posted in Lorna's wonderful website.

  There are a number of other important websites that feature TG/TS women from all across the transgender community, and these too have been sources of ideas and inspiration for this page. Among these are Vicki Rene's "Prettiest of the Pretty", "Fiona's Fantasyland", Susana Marque's Directory, and URNotAlone.

  Finally, we all owe a great debt to the many women who've volunteered to be listed on these pages. We hope that all readers will treat them with the kindness, respect and honor they truly deserve. These women have earned their places in the world the hard way. Only by reading their stories can you begin to understand the trials, sacrifices and pain that most of them endured on the way to their successful new lives. As time goes on, some women listed here will want to move on in their lives and go stealth, and thus will want to leave this list. At the same time, others having interesting stories to share via the web will decide they'd like to be listed for a while, and will be added to this list. Please join Lynn in thanking all these wonderful, courageous women for coming forward, telling their stories, and illuminating the pathways for others to follow.

   
   

   
   
   
  Reset on 6-25-04
  V-6-23-04